گالری تصاویر

مجتمع مسکونی باغ بهار البرز

عکس از داخل واحدهای باغ بهار البرز

واحدهای مسکونی

مجموعه تصاویر واحدهای مسکونی

نمای باغ بهار البرز

نما و محوطه

مجموعه تصاویر نما و محوطه

سالن اجتماعات

سالن اجتماعات

مجموعه تصاویر سالن اجتماعات

فضاهای ورزشی

فضای ورزشی

مجموعه تصاویر فضای ورزشی

A1-پلان

پلان ها

مجموعه تصاویر پلان ها

حیاط و محوطه

ویدئو و انیمیشن

ویدئو و انیمیشن مجتمع باغ بهار البرز

پیمایش به بالا